2021BASES CONCURS PORTADES 40 ANIVERSARI

Bases en pdf
2020
2019  
2018  
2017

 

2016

>> Històric - Hemeroteca 

2015

>> Enllaços

2014

 

2013

>> Contacta

Altres

>> Qui som


BASES CONCURS PORTADES 40 ANIVERSARI

Concurs per a la portada de la revista del 40è aniversari

Amb motiu de la celebració del 40è aniversari de la revista La Palanca, l’Associació Cultural La Palanca convoca un concurs per al disseny de la portada de la revista de desembre de 2021, mes en què es compleixen els 40 anys.

BASES

1.- Participació:

La convocatòria és de lliure participació i no comporta cap tipus de despesa com a drets d’inscripció.

2.- Característiques dels treballs:

- Han de ser originals de l’autor o autora i inèdits.

- Cal presentar una fotografia o un fotomuntatge que reflecteixi l’esperit de la revista (país, vincle, força) i/o el seu àmbit d’actuació (municipi d’Artesa de Segre i rodalia).

- En algun lloc de la imatge ha de sortir un o varis números de La Palanca i, almenys en un cas, cal que es vegi clarament la capçalera.

- Mida: A4 brut (303 x 214 mm). Format: jpg (resolució 300 ppi).

- La proposta de portada ha d’incloure els següents textos:

- “La Palanca” (en vermell)

- “40 anys” o “40è aniversari”

- “Desembre 2021. Núm. 460”

3.- Presentació dels treballs:

- S’han d’enviar al correu electrònic admin@lapalanca.cat fins al dijous 2 de desembre de 2021 a les 12 h.

- Cada participant en podrà presentar un màxim de dos.

- Cada treball estarà identificat amb un lema i no hi constarà el nom de l’autor o autora ni qualsevol altra dada identificativa.

4.- El Jurat:

Estarà format pels membres de la Junta de l’Associació Cultural la Palanca, que no podran participar en el concurs. El secretari serà l’únic coneixedor de la procedència dels treballs i actuarà amb veu però sense vot.

5.- Veredicte:

- El Jurat es reunirà, presencialment o de forma telemàtica, passat el termini de recepció dels treballs i decidirà els premis.

- S’informarà dels premis per correu electrònic i es demanarà les dades a totes les persones participants.

- El veredicte del Jurat serà inapel•lable.

6.- Premis:

- 1r premi: 250 euros. Es lliurarà personalment en data acordada.

- Fins a un màxim de 3 accèssits: Subscripció gratuïta per 2 anys a la revista.

7.- Drets:

L’Associació Cultural La Palanca, es reserva el dret de fer ús de tots els treballs presentats, sempre amb la menció del nom de la persona autora.

8.- Obligacions:

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. La seva interpretació i qualsevol aspecte no previst serà resolt pel Jurat.

9.- Altres:

Aquestes bases també es poden trobar a www.lapalanca.cat.

Octubre de 2021